גוונים באקטואליה
במסגרת התוכנית "גוונים באקטואליה" מופצים מערכי שיעור מובנים ומפורטים העוסקים בנושאים שעל סדר היום בשילוב שימוש במקורות ישראל. התכנית מיועדת לצוותי ההוראה בבתי הספר ובמסגרות לא-פורמאליות, ולשמחתנו זוכה לתהודה רבה ולהערכה מצד אנשי חינוך בכל רחבי הארץ. מטרת "גוונים באקטואליה" היא להעשיר את התלמידים בתכנים בעלי ערך חינוכי, תרבותי וערכי, במטרה להוביל לחיזוק הזהות האישית והמשותפת של אזרחים במדינה יהודית דמוקרטית.

מערכי השיעור מתבססים על הנושאים החדשותיים, או על אירועים בלוח השנה (חגים ומועדים מיוחדים). הם חווייתיים, אינטראקטיביים ומבוססים על הפעלות ועל התנסויות, וכוללים מערך פעילות מפורט עם נספחים וחומרי העשרה ככל שנדרש. במהלך השנה ישולבו ככותבים גם אנשי חינוך נוספים, מנהיגים בתחומם ובקהילתם, שיוכלו להביא זויות חדשות לתכנים שיידונו באותו שיעור.

העיסוק בנושאים אקטואליים המעוררים חשיבה, בשילוב תכנים ממציאות חייהם, מקנה לאזרחי המחר הבנת עומק של נקודות המחלוקת בחברה הישראלית וכישורים הכרחיים כאזרחי מדינה דמוקרטית. סוגיות שעל סדר היום הציבורי בארץ הן מקור עשיר, מעניין ורלבנטי לתלמידים לצורך דיון וניתוח. על ידי התמודדות עם השיקולים והאינטרסים השונים העומדים בסתירה בכל סוגיה, מתרגלים התלמידים ניתוח של מצבים מורכבים, הקשבה לעמדות שונות, חשיבה רב-מימדית, גיבוש עמדה עצמאית, שכנוע אחרים, חיפוש דרכי איזון והצגת ביקורת. העשרת הדיון בסוגיות עכשוויות גם במקורות תרבות ישראל מאפשרת יצירת דיאלוג בין התלמידים לבין תפיסות עולם ערכיות ומגבירה את הזיקה והזהות התרבותית, ללא תלות באמונה או בהשתייכות לזרם כזה או אחר. ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה נקשרים דרך התכנית למציאות החיים היומיומית, ל"כאן ועכשיו" של חיי התלמידים והמורים, ומעוררים חשיבה ודיון על מקומה של הזהות היהודית-ישראלית-ציונית בחיינו ובמעשינו.

מטרות הדיון בכל שיעור
  • הקניית ידע במגוון תחומי תוכן
  • • דיון, חשיבה וניתוח ביקורתיים של אירועים ותהליכים חברתיים
  • • הצגת סוגיה על מכלול היבטיה
  • קידום חשיבה פתוחה וסקרנית המעודדת ריבוי דעות
  • • איזון בין אינטרסים שונים ותרגול במצבים של קבלת החלטות
  • • יצירת תרבות שיח ודיון ציבורי מעמיק
  • הפנמת ערכי הדמוקרטיה, ובפרט סובלנות וכבוד הדדי
  • • הפיכת מקורות התרבות היהודית לבעלי ערך ורלבנטיות לחיי ההווה
  • • חיזוק הזהות הישראלית-יהודית ותחושת השייכות למדינה, לתרבות ולעם.
התכנית "גוונים באקטואליה" נועדה להעשיר את החומרים הקיימים בידי המורה ולהקנות לו כלי מקצועי, נגיש וידידותי המסייע לתהליך חינוכי המבוסס על מורשת וערכים, ועוסק בתכנים מורכבים. התכנית מופצת על ידי עמותת שיעור אחר לבתי הספר לצורך יישום בשיעורי חינוך, אקטאוליה, אזרחות, או בכל שיעור אחר על פי בחירת המורה. בית הספר יכול לבחור להעביר את השיעורים כתוכנית שנתית העוסקת בפיתוח מיומנויות דיון והתבוננות מעמיקה על סוגיות, או להשתמש בשיעורים המוגשים לו בכל שעה שעולה בהם הצורך.

בדומה לכל הפעילויות המוצעות על ידי "שיעור אחר", גם מערכי שיעור אלה מופצים ללא תשלום או תמורה כלשהי מצד בית הספר. נאמנים לחזון שלנו, אנו מייעדים את השיעורים לחיזוק כוח ההוראה ולהעצמת מורים ותלמידים במערכת החינוך.